Polityka Prywatności

3D Studio Production z zaangażowaniem podchodzi do kwestii ochrony prywatności klientów i poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Będziemy jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

Niniejsza Polityka Prywatności określa następujące kwestie:

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny] i usług online;

  • Skąd pozyskujemy dane;
  • Co robimy z tymi danymi;
  • W jaki sposób przechowujemy dane;
  • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
  • Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;
  • Oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej. 


Administracja danych

3D Studio Production pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych dotyczących klientów 3D Studio Production.


Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer zamówienia, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika, gdy tworzy konto naszym sklepie, korzysta z naszej witryny internetowej

oraz innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny, uczestniczy w ankiecie lub konkursie lub kontaktuje się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

a.    Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu oraz inne szczegóły płatności;

b.    Informacje na temat zakupu produktów i usług naszych zaufanych partnerów;

c.    Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;

d.    Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.

e.    Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera tak zwane IP.W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 

a.   Zapewnianie produktów i usług żądanych/zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi;

b.   Skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku uaktualnienia do produktów. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania;

c.   Cele administracyjne lub prawne: wykorzystujemy dane użytkownika do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, testowania systemów, ankietowania klientów, konserwacji i rozwoju oraz w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi;

d.   Bezpieczeństwo, zdrowie, administracja, zapobieganie przestępstwom/wykrywanie przestępstw: możemy przekazywać dane użytkownika organom państwowym lub organom ścigania zgodnie z wymogami prawnymi;

e.   Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta; 

f.    Marketing: od czasu do czasu będziemy wysyłać użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o promocjach i usługach dodatkowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości. Ponadto każda przesłana przez nas elektroniczna wiadomość będzie zawierać możliwość zaznaczenia, że użytkownik nie życzy sobie dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych.

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do wykonania usług.


Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość  realizacji tych celów za pomocą innych środków.

Kiedy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji danych osobowych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego identyfikację. W tym wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania o tym użytkownika. 


Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

Wszystkie szczegóły płatności przekazywane są za pomocą SSL w ramach dedykowanej infrastruktury sieciowej (Multiprotocol Label Switching, MPLS) oraz przechowywane zgodnie z branżowymi normami w zakresie bezpieczeństwa danych kart płatniczych (Payment Card Industry Data Security Standards, PCI DSS).

Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z brytyjskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym osobom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności:

a.  Organom państwowym, organom ścigania, organom regulacyjnym w celu spełnienia wymogów prawnych;

b.  Podmiotom obsługującym karty kredytowe i debetowe, które umożliwiają dokonywanie płatności, a także weryfikują płatności pod kątem ewentualnych oszustw;

f.   Doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, sądom i organom ścigania we wszystkich krajach, w jakich prowadzimy działalność, aby egzekwować nasze prawa związane z umową zawartą z użytkownikiem;

g.  Media społecznościowe: Użytkownik może uzyskać dostęp do usług związanych z mediami społecznościowymi, oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszej witryny lub dostępnych przed wejściem na naszą witrynę. W celu usprawnienia oraz spersonalizowania korzystania z naszej witryny, uzyskamy informacje osobowe użytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie społecznościowym, które zgadza się on nam udostępnić poprzez dany serwis społecznościowy zgodnie z ustaleniami serwisu w zakresie prywatności. Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych w naszej witrynie. W związku z tym, informacje użytkownika zostaną udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej.


Konto klienta

Wszelkie dane gromadzone po zarejestrowaniu na koncie będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Jesteśmy świadomi potrzeby zapewnienia dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci. W związku z tym, dzieci poniżej 18. roku życia nie są uprawnione do utworzenia konta klienta. Usuniemy każde konto utworzone przez dziecko poniżej 18. roku życia, kiedy tylko zostaniemy o nim poinformowani.

Użytkownik będzie miał możliwość pozostania zalogowanym na koncie. W tym celu należy zaznaczyć pole „Nie wylogowuj mnie”. Opcja ta będzie mieć zastosowanie wyłącznie do danego komputera/urządzenia i przeglądarki, z których użytkownik korzysta podczas wyboru tego pola. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie utrzymania stanu zalogowania w danej przeglądarce, powinien wylogować się z sklepu w tej przeglądarce.

W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu należy kliknąć przycisk usuń konto.

Informacje osobowe w koncie są przechowywane tak długo, jak użytkownik posiada dane konto. Uprzejmie informujemy, że ogólne okresy przechowywania mają zastosowanie do wszelkich danych osobowych, zbieranych w celu zawarcia umowy z użytkownikiem lub jej realizacji, lub ze względu na prawny obowiązek przetwarzania takich danych. 


Pliki cookie i śledzenie stron

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu możemy poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić przydatne dla użytkowników funkcje. Może to dotyczyć plików cookie partnerów z branży mediów oraz reklamy, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin w naszej witrynie lub aplikacji. Prosimy o przejście do witryny naszych partnerów w celu zapoznania się z informacjami o polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie. Dzięki plikom cookie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi są najlepiej dostosowane dla użytkownika. Pliki cookie zawierają dane kontaktowe użytkownika, umożliwiające nam zidentyfikowanie jego komputera, gdy korzysta z naszej strony internetowej aby usprawnić dokonywanie zamówień. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Sekcja „pomocy”, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, podpowie ci, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez nas pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz możliwości ich zablokowania w przeglądarce, przejdź na stronę: http://www.allaboutcookies.org.

Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się klientów po witrynie oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. 


Prawa ochrony danych

W określonych okolicznościach, użytkownikowi przysługuje prawo do:

·   Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.      

·   Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „Wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. Wystawienie takiego wniosku może wiązać się z dodatkową opłatą.

·   Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Użytkownik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które my przechowujemy.

·   Żądania usunięcia informacji osobowych. Użytkownik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).

·   Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych użytkownika w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej sytuacji danego użytkownika zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechce on zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.

·   Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Użytkownik może żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących użytkownika, np. gdy użytkownik chce, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.

·   Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji użytkownika w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać uzupełniony formularz internetowy dostępny pod linkiem.

Nie pobieramy od użytkowników opłat za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących im praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić użytkownika o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.


Zmiany polityki prywatności

Nasza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszym sklepie internetowym.