Regulamin

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Opencart.com.pl obsługiwany jest przez firmę 3D Studio Production Daniel Miara z siedzibą w United Kingdom.

 

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Opencart.com.pl, znajdujący się pod adresem opencart.com.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Do zakupów w Opencart.com.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie opencart.com.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez sprzedawcę.

2.5. Wysyłając zamówienie ze sklepu internetowego Opencart.com.pl, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu oraz licencją i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu i licencji, firma 3D Studio Production jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.6. Sklep internetowy Opencart.com.pl on-line przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta są rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.7. Firma 3D Studio Production zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

2.8. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu zanim ostatecznie go potwierdzi.

2.9. Firma 3D Studio Production zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W takich przypadkach firma 3D Studio Production zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą e-mailową, zgodnie z pkt 3.2. i 3.3. niniejszego Regulaminu.

 

3. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

3.1. 3D Studio Production zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez proces sklepowy dostępny na stronie opencart.com.pl.

3.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.2.1. sprawdzeniu przez 3D Studio Production kompletności wysłanych danych,

3.2.2. wysłanie e-maila do Zamawiającego celem potwierdzenia realizacji zamówienia oraz danych o ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.3. Gdy na rachunek bankowy firmy 3D Studio Production wpłyną odpowiednie środki pieniężne ostatecznie zostaje zaakceptowane zamówienie i do Zamawiającego zostaje wysłany numer ID do pobrania zakupionego programu.

3.4. W przypadku, gdy Zamawiający przejdzie prawidłowo cały proces zamówienia a produkt jest wyłącznie na zamówienie nie można już anulować zamówienia. W takich przypadkach Zamawiający ponosi pełen koszt zamówionego towaru i jest zobowiązany do jego zakupu.

3.5. W większej części zamówienia są realizowane automatyczne. Po odnotowaniu przez system płatności zmienia się status zamówienia i w pobierali można pobrać zamówiony program.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma 3D Studio Production zastrzega sobie prawo do:

4.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Opencart.com.pl w ciągu dnia,

4.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty Opencart.com.pl,

4.3. wprowadzania nowych towarów do oferty Opencart.com.pl,

4.4. przekazania stanu zamówienia Klientowi mailem na adres podany w zamówieniu.

4.5. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji oraz informacji o aktualizacjach. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją poprzez formularz kontaktowy na stronie opencart.com.pl.

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.

 


  • Daniel Miara
  • Autor: Daniel Miara
  • Utworzono: 15/05/2018
  • Zmieniono: 24/05/2018